วัดทุ่งทอง

ประวัติ วัดทุ่งทอง

 วัดทุ่งทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ สร้างวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๔๗   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิคมสุวรรณเขต  

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๖ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินส่วนบุคคล

เจ้าอาวาส วัดทุ่งทอง

พระครูนิคมสุวรรณเขต 

วัตถุมงคล วัดทุ่งทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดทุ่งทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านทุ่งทองหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๕๗ ๑๔๓๖