วัดทุ่งทองวนาราม

ประวัติ วัดทุ่งทองวนาราม

 วัดทุ่งทองวนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เดิมเป็นที่พักสงฆ์หนองนมวัว  เนื่องจากมีสระน้ำอยู่หน้าวัดและมีต้นนมวัวขึ้นอยู่รอบสระ ชาวบ้านได้อาศัยดื่มกินใช้น้ำในสระนี้ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๕๒ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา ที่ดิน สป.ก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก-ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดทุ่งทองวนาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง 5 นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –หลวงพ่อพุทธโสธร-พระพุทธสิหิงค์-และพระพุทธรูปอื่น ๆ จำนวน ๗ องค์ 

ที่อยู่ วัดทุ่งทองวนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ / ๒ บ้านเขาแม่แก่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘๔๘๑๑ ๕๔๖๑