วัดทรัพย์สวรรค์

ประวัติ วัดทรัพย์สวรรค์

  วัดทรัพย์สวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบรรจง อตฺตทีโป 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตาราง ที่ดินส. ป. ก. ๔-๐๑ ก.   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยกุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทรัพย์สวรรค์

พระอธิการบรรจง อตฺตทีโป

วัตถุมงคล วัดทรัพย์สวรรค์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดทรัพย์สวรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ บ้านทรัพย์สวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๘๔๙ ๘๕๗