วัดทรัพย์ย้อย

ประวัติ วัดทรัพย์ย้อย

วัดทรัพย์ย้อยตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๔๕ วัดทรัพย์ย้อย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ ผู้ถวายที่ดินให้วัดคือนายสุทิน เนิมวัตเป็นที่ดิน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวาอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๔๓ อนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๔๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐปัญญารัชต์ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา ที่ดินสปก. ๔-๓๑   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทรัพย์ย้อย

พระครูนิวิฐปัญญารัชต์

วัตถุมงคล วัดทรัพย์ย้อย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๐ นิ้วสูง ๑๙๐ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระอุปคุต ๑ องค์และพระสิวลี ๑ องค์พระอุปคุตขนาดหน้าตักกว้าง ๑๓๐ นิ้วสูง ๒๐๐ เมตรพระสิวลีขนาดความสูง ๑๙๐ ซ. ม. และมีปู่ฤาษีนารอดพระศิวะ ๑ องค์หลวงพ่อขาว ๑ องค์เป็นพระคู่วัดทรัพย์ย้อย 

ที่อยู่ วัดทรัพย์ย้อย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ บ้านทรัพย์ย้อยหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๔๓๔ ๓๗๗๖