วัดโคกสามัคคี

ประวัติ วัดโคกสามัคคี

 วัดโคกสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ชาวบ้านได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดเพราะเกี่ยวกับการเดินทางไปทำบุญที่วัดอื่นเกิดความลำบาก จึงได้สร้างวัดโคกสามัคคีขึ้นโดยใช้ชื่อตามหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จุดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดโคกสามัคคี

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดโคกสามัคคี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกสามัคคีหมู่ที่ ๑ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: