วัดห้วยวารีใต้

ประวัติ วัดห้วยวารีใต้

 วัดห้วยวารีใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๑๓ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า“ วัดห้วยวารีใต้”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการลิ้ว สุปภาโส 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๑๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดห้วยสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางหลวงสายหนองบัว-ท่าตะโก
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดห้วยวารีใต้

พระอธิการลิ้ว สุปภาโส

วัตถุมงคล วัดห้วยวารีใต้

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้วสูง ๒๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

ที่อยู่ วัดห้วยวารีใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: