วัดบ่อพะยอม

ประวัติ วัดบ่อพะยอม

วัดบ่อพะยอม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ เดือนตุลาคมพ. ศ. ๒๕๓๗ วัดบ่อพะยอม เดิมชื่อวัดสามัคคีธรรมชาวบ้านมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างในปีพ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีนายแต้ม บุญนุ่ม บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดต่อมาชาวบ้าน ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อโทนมาอยู่จำพรรษา และได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสามัคคีธรรม มาเป็น วัดบ่อพะยอม ตามชื่อหมู่บ้าน บริเวณที่ตั้งวัดเคยเป็นหนองน้ำ และบริเวณหนองน้ำนั้น มีต้นพะยอมขนาดใหญ่ อายุประมาณ ๑๐๐ ปีขึ้นอยู่กลางหนองน้ำแห่งนั้น จึงตั้งชื่อว่า วัดบ่อพะยอม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๑๐๕ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๐๖๖ อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดบ้านของนายพอง เอี่ยมสะอาด
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม,
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงชนบทนว. ๑๐๙๘
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนายแต้ม บุญนุ่ม

วัตถุมงคล วัดบ่อพะยอม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗ ๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙

ที่อยู่ วัดบ่อพะยอม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านบ่อพะยอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๔๔๒ ๔๘๑๒