วัดหาดสูง

ประวัติ วัดหาดสูง

วัดหาดสูง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๓ มีนามวัดตามชื่อหมู่บ้าน นายรัตน์ บริจาคที่ดินสร้างวัดหลวงปู่พริ้งเจ้าอาวาสรูปแรกได้สร้างศาลาไม้ ๑ หลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๙ เมตรยาว ๒๔ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวาน.. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดแม่น้ำสะแกกรัง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำสะแกกรัง

วัตถุมงคล วัดหาดสูง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์ ๒ องค์สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

ที่อยู่ วัดหาดสูง

A: เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: