วัดน้ำสาดเหนือ

ประวัติ วัดน้ำสาดเหนือ

วัดน้ำสาดเหนือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นที่นาของชาวบ้าน วัดน้ำสาดเหนือ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายพึม ไทยส่วนบริจาคที่ดินให้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวุตถ์ประชากิจ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๙๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลอง
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดน้ำสาดเหนือ

พระครูนิวุตถ์ประชากิจ

วัตถุมงคล วัดน้ำสาดเหนือ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๗ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๔ 

ที่อยู่ วัดน้ำสาดเหนือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๐ บ้านน้ำสาดเหนือหมู่ที่ ๒ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: