วัดน้ำสาดกลาง

ประวัติ วัดน้ำสาดกลาง

 วัดน้ำสาดกลาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน บางคนเรียกนามวัดสั้น ๆ ว่า“ วัดน้ำสาด” โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายถึง เผ่าสุข จำนวน ๕ ไร่ นายมั่น แข่งขัน จำนวน ๓ ไร่นายไพรสาวสวรรค์ จำนวน ๒ งานต่อมาวัดได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ ไร่ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๙๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำเหมือง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดน้ำสาดกลาง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙

ที่อยู่ วัดน้ำสาดกลาง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ บ้านน้ำสาดกลาง ถนนหนองบัว-ท่าตะโก หมู่ที่ ๔ ตำบลธารทหารอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: