วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

ประวัติ วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนายประกิจ แสงพิทธยาธรนายเถา แสงอาภา และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมวัดเป็นสถานศึกษา และชาวบ้านหมู่ที่ ๕ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๔๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๙  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  หอสวดมนต์กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิหาร กว้าง ๓ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสายหนองบัว-ชุมแสง
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐

ที่อยู่ วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านตาลิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: