วัดเนินหญ้าคา

ประวัติ วัดเนินหญ้าคา

 วัดเนินหญ้าคา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐ วัดเนินหญ้าคาสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายอ่อง กาเรียน เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาพ.ศ. ๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๒๐. ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสบุญประดิษฐ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินหญ้าคา

พระครูนิวาสบุญประดิษฐ์

วัตถุมงคล วัดเนินหญ้าคา

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดเนินหญ้าคา

A: หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: