วัดห้วยน้อย

ประวัติ วัดห้วยน้อย

วัดห้วยน้อย ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีนายชู และนายโค้ว สุขแจ่ม เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด และชาวบ้านห้วยน้อยช่วยกันสร้างวัด 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๔๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๒๙ เมตรยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๕. ๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่นา
  • ทิศตะวันออก: จดที่นา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดห้วยน้อย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ 

ที่อยู่ วัดห้วยน้อย

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: