วัดสมานประชาชน

ประวัติ วัดสมานประชาชน

วัดสมานประชาชน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมเรียกวัด "หนองตะคอง” ตั้งอยู่ตรง กิโลเมตรที่ ๒๖ ของถนนพหลโยธิน สายเอเชีย ๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐธรรมโกศล  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๐ หอสวดมนต์ กว้าง ๕. ๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนพหลโยธิน

เจ้าอาวาส วัดสมานประชาชน

พระครูนิวิฐธรรมโกศล

ที่อยู่ วัดสมานประชาชน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านหนองตระคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: