วัดหนองไผ่

ประวัติ วัดหนองไผ่

  วัดหนองไผ่ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๔๓ โดยนายแก้ว อินจันทร์สุข ได้ถวายที่ดินให้ดำเนินการสร้างวัดเป็นจำนวน ๑๕ ไร่ โดยมีคณะกรรมการได้ร่วมกันชักชวนประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงดำเนินการสร้างวัดคณะกรรมการที่เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด ประกอบด้วยคุณอยู่ แก้วไพรซัฏ,คุณน้อย โลหะเวช, คุณอินทร์ รักนา, คุณว่อง ขำสุข, คุณปลด ภูเฟื้อม, คุณน้อย พวงจำปา, คุณทำ พิมพ์หนู, คุณทำ ยอดแสวง, คุณสำราญ บุริศรี, คุณเชิด มั่นทอง, คุณเล็ก ผ่องศรี ,คุณชู ยี่สุนเรือง, คุณตรึก อินสุธา, พร้อมด้วยบ้านหนองไผ่ร่วมกันสร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการธวัช กนฺตสีโล น.ธ เอก ป.บส. 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ส.ป. ก. / สร. ๕ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ปลูกป่าของวัด
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านหนองไผ่
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดหนองไผ่

พระอธิการธวัช กนฺตสีโล น.ธ เอก ป.บส.

วัตถุมงคล วัดหนองไผ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้วสูง ๑๓๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๗๓ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสีวลี, พระประธานประดิษฐานกลางแจ้ง 

ที่อยู่ วัดหนองไผ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๐๔ ๖๘๙๐