วัดคลองกำลัง

ประวัติ วัดคลองกำลัง

  วัดคลองกำลัง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนพ. ศ. ๒๕๔๓ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ที่ดิน สปก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๓๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสถานีอนามัย
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดคลองกำลัง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานประจำศาลาการเปรียญพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ๑ องค์ นามว่าพระพุทธมงคลนิมิต หรือหลวงพ่อขาวขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอกสูง ๘ ศอก 

ที่อยู่ วัดคลองกำลัง

A: ตั้งอยู่บ้านคลองกำลัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: