วัดหนองม่วง

ประวัติ วัดหนองม่วง

  วัดหนองม่วง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น มีหลักฐานปรากฏ คืออุโบสถร้างได้เริ่มพัฒนาวัดในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ โดยพระครูภาวนาวรคุณ วัดเกตุมวดี และพระครูวิสุทธภาวนาคุณ วัดทับคล้อ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา น.ส. เลขที่ ๑๙๑   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๑ น. ส. ๓ เลขที่ ๑๙๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๖๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐   หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  วิหาร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

วัตถุมงคล วัดหนองม่วง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๔๑ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดหนองม่วง

A: ตั้งอยู่บ้านเนินพลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: