วัดหนองโบสถ์

ประวัติ วัดหนองโบสถ์

  วัดหนองโบสถ์ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีพระอธิการสุรพล ชนาสโภ เป็นผู้นำในการสร้างวัดวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุรพล ชนาสโภ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๑๒๘   มีที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๑ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองโบสถ์

พระอธิการสุรพล ชนาสโภ

วัตถุมงคล วัดหนองโบสถ์

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วเป็นผู้นำสูง ๑๘๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดหนองโบสถ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๑๐ ๔๒๗๔