วัดหนองกลับ

ประวัติ วัดหนองกลับ

วัดหนองกลับ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๖๓ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๖๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดหนองบัว” เพราะตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านหนองบัว เดิมมีนามว่า“ วัดปทุมคงคา "ต่อมาเปลี่ยนเป็น" วัดหงส์ "เพราะมีเสาหงส์อยู่หน้าวัดครั้นต่อมา เมื่อเจ้าเมืองพิจิตรมาตรวจราชการจึงเปลี่ยนเป็น" วัดหนองกลับ "ตามชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๓๗๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๖๑   นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ, สนามเด็กเล่น, สนามกีฬา, สระน้ำเนื้อที่ ๒๐ ไร่ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๒๓๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๓๖๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐. ๘๗ เมตรยาว ๓๘. ๔๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลังเป็นอาคารคอนกรีต ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายหนองบัว-ชุมแสง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

ที่อยู่ วัดหนองกลับ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ บ้านหนองกลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: