วัดวังแรต

ประวัติ วัดวังแรต

วัดวังแรด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสังวาล ปภสฺสโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๖๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กทรงไทย  กุภิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองวังแรต
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนวัดวังแรต
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังแรต

พระอธิการสังวาล ปภสฺสโร

ที่อยู่ วัดวังแรต

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: