วัดวังมะเดื่อ

ประวัติ วัดวังมะเดื่อ

 วัดวังมะเดื่อ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ดินได้รับการบริจาคจาก นายพรม แสนกรุง นายคง นางปานพวงทอง จำนวน ๑๒ ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๘ เมตรยาว ๒๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตธรรมประทีป 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๑๗ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗. ๘๐ เมตรยาว ๒๓. ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคาร  กฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนวังมะเดื่อ

เจ้าอาวาส วัดวังมะเดื่อ

พระครูนิยุตธรรมประทีป

วัตถุมงคล วัดวังมะเดื่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๑๐๔ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้วสูง ๗๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดวังมะเดื่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: