วัดเทพสุทธาวาส

ประวัติ วัดเทพสุทธาวาส

 วัดเทพสุทธาวาส ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ผู้ดำเนินการจัดสร้างวัด คือนายเล่ง พรมอ่อน, นายบุญ ชุมแป้น และนายเพ็ง ฉ่ำน้อย ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดนายปสั่ง” โดยประธานฝ่ายสงฆ์ คือพระเทพสิทธินายก และหลวงพ่อจ้อย ได้ดำเนินการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๕๒๕   การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตศีลาภรณ์   เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๔๐ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๓๖๕๒   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔ต เมตรยาว ๔๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๑. ๔๕ เมตรยาว ๑. ๓๕ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

เจ้าอาวาส วัดเทพสุทธาวาส

พระครูนิมิตศีลาภรณ์

วัตถุมงคล วัดเทพสุทธาวาส

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓

ที่อยู่ วัดเทพสุทธาวาส

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๒๑๓ ๓๒๙๔