วัดเขามะเกลือ

ประวัติ วัดเขามะเกลือ

วัดเขามะเกลือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาโฉนด ที่ดินเลขที่ ๑๐๐๖   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขามะเกลือ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดเขามะเกลือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง 5 นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป ๒ องค์สูง ๙ ศอกประดิษฐานอยู่บนเขามะเกลือ 

ที่อยู่ วัดเขามะเกลือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ / ๑ บ้านเขามะเกลือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
T: