วัดอ้อยช้างงาม

ประวัติ วัดอ้อยช้างงาม

วัดอ้อยช้างงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปูนาค ย่าพิน โหงฉิม เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ให้สร้างวัด และเหตุที่ได้ชื่อวัดว่า วัดอ้อยช้างงาม เพราะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นอ้อยช้างขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกบริเวณนี้ว่า ป่าอ้อยช้าง และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงได้ชื่อว่าวัดอ้อยช้างงาม ได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๔๑ ตารางวาโฉนด ที่ดินเลขที่ ๑๘๑๒๗  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสระน้ำสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดอ้อยช้างงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ 

ที่อยู่ วัดอ้อยช้างงาม

A: ตั้งอยู่บ้านอ้อยช้างงาม หมู่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: