วัดห้วยธารทหาร

ประวัติ วัดห้วยธารทหาร

วัดห้วยธารทหาร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ มีหลวงปู่บุญดูแลหลังคามุงด้วยแฝก ต่อมาพ.ศ. ๒๕๐๒ ได้พัฒนาเป็นกุฏิด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านห้วยธารทหารและวังข่อยพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มทิศตะวันออก ติดวัดเวฬุวันทิศตะวันตก ติดวัดวังข่อย เมื่อหลวงปู่บุญมรณภาพลง มีพระหลอดมาอยู่แทน และพระกล่อม วิสฺสโรเป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระลอง เตชพโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๐๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    วิหาร กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๙  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะและหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดหมู่บ้านห้วยธารทหาร
  • ทิศตะวันตก: จดที่นา

เจ้าอาวาส วัดห้วยธารทหาร

พระลอง เตชพโล

วัตถุมงคล วัดห้วยธารทหาร

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๔ นิ้วสูง ๑๐๘ นิ้ว, พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๔๘ นิ้ว, พระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๖๐ นิ้วจำนวน ๓ องค์, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๗๒ นิ้วจำนวน ๒ องค์ 

ที่อยู่ วัดห้วยธารทหาร

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: