วัดเวฬุวัน

ประวัติ วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เดิมชื่อว่าวัดวังกันหวดตั้งอยู่ตำบลธารทหารอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๕๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบู้ นาลชมฺโม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๗๔   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง    นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนเวฬุวัน
  • ทิศใต้: จดคลองห้วยกระตัง
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันตก: จดคลองห้วยกระตัง

เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน

พระอธิการบู้ นาลชมฺโม

วัตถุมงคล วัดเวฬุวัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ คือพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ คือพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

ที่อยู่ วัดเวฬุวัน

A: ตั้งอยู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: