วัดวังใหญ่

ประวัติ วัดวังใหญ่

 วัดวังใหญ่ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุตศีลคุณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๔ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๖๕๕, ๒๙๖๖๒  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยหอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังวิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดวังใหญ่

พระครูนิรุตศีลคุณ

วัตถุมงคล วัดวังใหญ่

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ นามว่าหลวงพ่อมงคลเจริญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดวังใหญ่

A: ตั้งอยู่บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: