วัดดอนงาม

ประวัติ วัดดอนงาม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๐ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง วัดดอนงาม ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๖ ได้ใช้ชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดดอนงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: