วัดวังข่อย

ประวัติ วัดวังข่อย

วัดวังข่อย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย นายสุข อินทรักษา บริจาคที่ดินจำนวน ๘ ไร่ ให้สร้างวัด และมีผู้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมดังนี้   ๑. นายสัมฤทธิ์นางฉลวยคงสันเทียะจำนวน ๒๐๐ ตารางวา   ๒. นางอยู่ชอบเรียบร้อยจำนวน ๑ ไร่   ๓. นางจรูญเสือภู่จำนวน ๑๐๐ ตารางวา  เป็นการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสวโรดม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕, ๑๙๕ ๖๕๕๓  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังข่อย

พระครูนิวาสวโรดม

วัตถุมงคล วัดวังข่อย

มีพระประธาน ๙ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว, ๗ นิ้ว, ๙ นิ้ว ๑๒ นิ้ว. และ ๑๕ นิ้วรวม ๕๕ องค์ 

ที่อยู่ วัดวังข่อย

A: ตั้งอยู่ที่บ้านวังข่อยหมู่ที่ ๔ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: