วัดทับลุ่มศรีมงคล

ประวัติ วัดทับลุ่มศรีมงคล

วัดทับลุ่มศรีมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญศรี สุจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๔๙    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๑๐๗ ไร่ ๔ งาน ๙๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๒๕ น.ส. จ.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดคลองส่งน้ำ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดที่สาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดทับลุ่มศรีมงคล

พระอธิการบุญศรี สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดทับลุ่มศรีมงคล

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๕ นิ้ว

ที่อยู่ วัดทับลุ่มศรีมงคล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านทับลุ่มศรีมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๖๒๖ ๕๘๖๖