วัดโคกสะอาด

ประวัติ วัดโคกสะอาด

 วัดโคกสะอาด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ โดยการนำของพระภิกษุถ่าย และผู้ใหญ่เจี๊ยะ ฤทธิ์บำรุง พร้อมศรัทธาชาวบ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดสามารถ กนฺตสาโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖. ๓๐ เมตรยาว ๑๙. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๕๐ เมตรยาว ๖๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๒ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดอ. บ. ต.-โรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงพยาบาลชุมชนบ้านโคกสะอาด
  • ทิศตะวันตก: จดถนนนครสวรรค์-ขอนแก่นหมายเลข ๒๒๔

เจ้าอาวาส วัดโคกสะอาด

พระปลัดสามารถ กนฺตสาโร

วัตถุมงคล วัดโคกสะอาด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วนิ้วสูง ๑๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๓

ที่อยู่ วัดโคกสะอาด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๓๙๕ ๓๖๑๔