วัดเขานางต่วม

ประวัติ วัดเขานางต่วม

วัดเขานางต่วมตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๓ โดยมีนายปื้อบวมขุนทดเป็นผู้บริจาค  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๙ และ เป็นผู้นำชาวบ้านในการก่อสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๔๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๖  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๓ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดเขานางต่วม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๑๐๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระสังกัจจายน์สูง ๓ เมตรหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว  -รูปเหมือนหลวงปู่เทพโลกอุดรสูง ๔ ศอก 

ที่อยู่ วัดเขานางต่วม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ บ้านเขานางต่วม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: