วัดห้วยร่วมใต้

ประวัติ วัดห้วยร่วมใต้

 วัดห้วยร่วมใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๔ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีถนนและลำคลองล้อมรอบตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า“ วัดห้วยร่วมใต้” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุติธรรมโสภิต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๙๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๓๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๗. ๕๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔. ๕๐ เมตรยาว ๔. ๖๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดห้วยร่วมใต้

พระครูนิรุติธรรมโสภิต

วัตถุมงคล วัดห้วยร่วมใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๗ ๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔

ที่อยู่ วัดห้วยร่วมใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: