วัดห้วยถั่วเหนือ

ประวัติ วัดห้วยถั่วเหนือ

 วัดห้วยถั่วเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ โดยนางตาล อวารกิจ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดและชาวบ้านทุกคนร่วมกันสร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประเทือง โอภาโส 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินราชพัสดุ

เจ้าอาวาส วัดห้วยถั่วเหนือ

พระอธิการประเทือง โอภาโส

วัตถุมงคล วัดห้วยถั่วเหนือ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดห้วยถั่วเหนือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๓๐