วัดห้วยถั่วกลาง

ประวัติ วัดห้วยถั่วกลาง

 วัดห้วยถั่วกลาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ มีนามเดิมตามชื่อบ้าน“ วัดห้วยถั่ว "ที่มีคำว่ากลาง” ต่อท้ายเพื่อมิให้ตรงกับวัดอื่น  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอ้น ปภสฺสโร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๔ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๕.๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  นอกจากนี้มี หอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่นา
  • ทิศใต้: จดที่นา
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดห้วยถั่วกลาง

พระอธิการอ้น ปภสฺสโร

วัตถุมงคล วัดห้วยถั่วกลาง

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ 

ที่อยู่ วัดห้วยถั่วกลาง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: