วัดสามัคคีสุนทร

ประวัติ วัดสามัคคีสุนทร

 วัดสามัคคีสุนทร ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๗ วัดสามัคคีสุนทร ชาวบ้านเรียกว่า วัดจิกยาวตามชื่อบ้าน สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ. ศ. ๒๔๖๗ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสามัคคีสุนทรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๔ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๑๗๖  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลอง

วัตถุมงคล วัดสามัคคีสุนทร

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๘ นิ้ว  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปปางนาคปรก หน้าตักกว้าง ๖ เมตร และสมเด็จองค์ปฐมหน้าตักกว้าง ๒ เมตรมีรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมหน้าตักกว้าง ๑๐๘ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดสามัคคีสุนทร

A: ตั้งอยู่บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: