วัดเกาะแก้ว

ประวัติ วัดเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้ว ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ บริเวณที่ตั้งวัดมีลำคลองล้อมรอบ ๓ ด้านมีลักษณะเป็นเกาะจึงได้มีนามว่า“ วัดเกาะแก้ว” แต่ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดวังหยวก” ตามชื่อบ้านหรือคลองวังหยวกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์วรกิจ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๑๗   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๑๙, ๕๑๑๘ แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๓๑ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองขนมจีน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดคลองวังหยวก

เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

พระครูนิพัทธ์วรกิจ

วัตถุมงคล วัดเกาะแก้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๗ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๖๓ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ 

ที่อยู่ วัดเกาะแก้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านจังหยวกหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๕๓๓ ๕๕๓๔