วัดห้วยถั่ว

ประวัติ วัดห้วยถั่ว

 วัดห้วยถั่ว ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายเย็น ดวงสมร บริจาคที่ดินสร้างวัด และมีผู้ดำเนินการสร้างวัดคือนายเล็ก (นายเหล็ก) ทศดี, นายด้วย มีแป้น, นายบุญ ขุนองค์แก้ว, นายพันแก้วกุลพัฒน์, นายยีสีสวัสดิ์พร้อมด้วยชาวบ้านทุกคน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสนาะ กตปุญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙ น.ส. ๓ เลขที่ ๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองห้วยถั่ว
  • ทิศใต้: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันตก: จดทุ่งนา

เจ้าอาวาส วัดห้วยถั่ว

พระอธิการเสนาะ กตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดห้วยถั่ว

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙

ที่อยู่ วัดห้วยถั่ว

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: