วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

ประวัติ วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

 วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๑ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มเป็นทุ่งนา และหมู่บ้านโดยมีนายตั๊ก ราชสันเทียะ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน โดยร่วมกันกับชาวบ้านช่วยกันสร้างวัด และเรียกว่า“ วัดรังย้อย”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเขียน จิตฺตมโล 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๗๐๘๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

พระอธิการเขียน จิตฺตมโล

วัตถุมงคล วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๔๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดรังย้อยราษฏร์เจริญ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: