วัดโคกมะกอก

ประวัติ วัดโคกมะกอก

  วัดโคกมะกอก ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๑ มีนามเดิมตามชื่อหมู่บ้านคือ“ วัดโคกมะกอก "โดยมีนายน้อยแสงทองทาบ เป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ให้เป็นที่สร้างวัดโดยครั้งแรก ได้ดำเนินการสร้างเป็นที่พักสงฆ์ต่อมาประมาณปีพ.ศ. ๒๔๗๐ ชาวบ้านโคกมะกอกได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลังกว้าง ๗ วา ๒ ศอกยาว ๙ วา ๒ ศอก หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก ต่อมาทางวัดได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ และมุงสังกะสีเสร็จสมบูรณ์ประมาณปีพ.ศ. ๒๔๙๗ ทางราชการได้มาเปิดโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นชื่อว่า“ โรงเรียนวัดมะกอก" โดยมีเด็กในหมู่บ้านอื่นเข้ามาเรียนด้วย ซึ่งทางวัดได้อนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดมะกอกไปขึ้นกับโรงเรียนวัดครูจนถึงปัจจุบัน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการน้อม สุธีโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๙   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทหอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง  วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนทางเข้าหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายเตาอิฐ-ห้วยวารีเหนือ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโคกมะกอก

พระอธิการน้อม สุธีโร

วัตถุมงคล วัดโคกมะกอก

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วสูง ๖๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ 

ที่อยู่ วัดโคกมะกอก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: