วัดศรีเพ็งวนาราม

ประวัติ วัดศรีเพ็งวนาราม

วัดศรีเพ็งวนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๙๓๖, ๔๖๒๕๙  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง    นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดพื้นที่เกษตรกรรม
  • ทิศใต้: จดพื้นที่เกษตรกรรม
  • ทิศตะวันออก: จดพื้นที่เกษตรกรรม
  • ทิศตะวันตก: จดพื้นที่เกษตรกรรม

ที่อยู่ วัดศรีเพ็งวนาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ / ๒ บ้านป่าตาลหมู่ที่ ๘ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะ คีรีจังหวัดนครสวรรค์
T: