วัดหาดสะแก

ประวัติ วัดหาดสะแก

วัดหาดสะแก ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๐๕ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติธรรมนาท มหานาโท 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๔ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ส. ค. ๑ เลขที่ ๑๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๔๕. ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒. ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๗ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๗ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดหาดสะแก

พระครูนิติธรรมนาท มหานาโท

วัตถุมงคล วัดหาดสะแก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗๒ เซนติเมตร สูง ๒๗๔ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๕ เซนติเมตร สูง ๑๗๔ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปประจำวิหาร ปางมารวิชัย ชาวจีนยี่สุ่นสร้างถวายเป็นพระพุทธรูปประจำคู่กับวัดตลอดมา 

ที่อยู่ วัดหาดสะแก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: