วัดท่าตะโก

ประวัติ วัดท่าตะโก

วัดท่าตะโก ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๓๗๒ มีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้มีต้นตะโกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ ประกอบกับวัดมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่าเรือสำหรับขึ้นลงสินค้าของชาวจีนเป็นประจำจึงได้มีนามอย่างนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร  การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ ฃ  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๗๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดท่าตะโก

พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์

วัตถุมงคล วัดท่าตะโก

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๑๐๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒

ที่อยู่ วัดท่าตะโก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ บ้านท่าโก หมู่ที่ ๗ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๘๕๕ ๘๗๘๑