วัดวังยาง

ประวัติ วัดวังยาง

วัดวังยาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๘๐ ที่ดินตั้งวัดได้รับการบริจาคจากญาติของ หลวงปู่พร่อยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง

ที่อยู่ วัดวังยาง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านวังยางหมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: