วัดท่าทราย

ประวัติ วัดท่าทราย

วัดท่าทราย ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมมีนามว่า วัดประทุมคงคาราม เพราะตั้งอยู่ริมบึงมีบัวมากภายหลังชาวบ้านท่าทรายได้ร่วมใจกันบูรณะพัฒนาให้วัดมั่นคงยิ่งขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ว่าวัดท่าทราย การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการศักรินทร์ สกฺกนนฺโท

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒, ๓๑๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศใต้: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันออก: จดบึง
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดท่าทราย

พระอธิการศักรินทร์ สกฺกนนฺโท

วัตถุมงคล วัดท่าทราย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดท่าทราย

A: เลขที่ ๒ ๔ / ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: