วัดใหม่

ประวัติ วัดใหม่

วัดใหม่ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๐ วัดตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๖๐ โดยหลวงปู่บุญศรี อณทวณฺโน หรือหลวงปู่ฤาษีลิงเล็ก มรณภาพเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ ได้เก็บสังขารไว้ที่วิหารซึ่งที่ชาวบ้านได้สร้างไว้เพื่อสักการบูชา และได้จัดงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่บุญศรีทุกปี  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระเด่นชัย เมตฺติโก 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๙๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

เจ้าอาวาส วัดใหม่

พระเด่นชัย เมตฺติโก

วัตถุมงคล วัดใหม่

 

ที่อยู่ วัดใหม่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: