วัดหนองคล่อ

ประวัติ วัดหนองคล่อ

การศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมุย ฐิตปุญฺโญ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๑๔๖   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง 4 เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองตะเคียน
  • ทิศใต้: จดคลองตะเคียน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองตะเคียน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองตะเคียน

เจ้าอาวาส วัดหนองคล่อ

พระอธิการสมุย ฐิตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดหนองคล่อ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ๔ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว วัดหนองคล่อ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีนายไปล่ กล้ำเจริญ และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด

ที่อยู่ วัดหนองคล่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๑ ๘๖๕๔