วัดตะเคียนเลื่อน

ประวัติ วัดตะเคียนเลื่อน

วัดตะเคียนเลื่อน ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๑ เดิมมีนามว่า วัดท่าศิลาลาด แต่มาเรียกว่า วัดตะเคียนเลื่อนในภายหลังเนื่องจากได้เรียกตามชื่อของหมู่บ้าน จากการบอกเล่าและสังเกตจากสภาพแวดล้อมมีหลักฐานพอที่จะเชื่อถือได้ว่า ทางด้านหลังของหมู่บ้าน มีภูเขาเขียวตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๓๕ เส้น มีต้นตะเคียนใหญ่ และก้อนหินได้เกิดเลื่อนไหลมาจากภูเขาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันยังมีก้อนใหญ่อยู่เป็นหลักฐาน ซึ่งเกิดจากการพังทลายของภูเขาดังกล่าว ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านและวัดว่า "วัดตะเคียนเลื่อน” และ “บ้านตะเคียนเลื่อน” วัดตะเคียนเลื่อน มีเจ้าอาวาสมาแล้วจนถึงปัจจุบันรวม ๗ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐวรคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๑, ๗๗๙๐, ๗๕๒๒ อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสายนครสวรรค์-โกรกพระ

เจ้าอาวาส วัดตะเคียนเลื่อน

พระครูนิวิฐวรคุณ

วัตถุมงคล วัดตะเคียนเลื่อน

มีพระลอยองค์หลวงพ่อปาน แกะสลักจากไม้โพธิ์ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดตะเคียนเลื่อน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ บ้านตะเคียนเลื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: