วัดคลองบางเดื่อ

ประวัติ วัดคลองบางเดื่อ

วัดคลองบางเดื่อ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ. ศ. ๒๕๐๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูประภัสสรธรรม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๘๗   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดคลองบางเดื่อ

พระครูประภัสสรธรรม

วัตถุมงคล วัดคลองบางเดื่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ 

ที่อยู่ วัดคลองบางเดื่อ

A: ตั้งอยู่บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๑ ๕๖๒๘, ๐๘ ๕๗๓๑ ๔๑๓๘