วัดพุหว้า

ประวัติ วัดพุหว้า

วัดพุหว้า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๗ ชาวบ้านพุหว้าและใกล้เคียงได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินของนายชำนาญ หวังดี เป็นที่ตั้งวัดพุหว้า เมื่อปี พ. ศ. ๒๕๒๐ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน น. ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘๓๗   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว ๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดพุหว้า

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘0 นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ 

ที่อยู่ วัดพุหว้า

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: